Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Επερώτηση για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ (ΑΥ.ΡΙ.Ο.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

κ. Περιφερειάρχη
Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού, η οποία παρατηρήθηκε σε μικρό διάστημα μετά από την εσπευσμένη έναρξη της προσωρινής λειτουργίας του, συνιστά περιβαλλοντική βόμβα και για την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και για ολόκληρο τον ρου του Αράχθου μέχρι τις εκβολές του. Οι πολίτες της περιοχής δυσπιστούν στις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις και τις κομπορρήμονες δηλώσεις σας του τύπου «είναι ο καλύτερος ΧΥΤΑ στην Ελλάδα», πολύ περισσότερο που έχουν προηγηθεί μια σειρά από αυθαίρετες αποφάσεις σας κατά την διαδικασία της προσωρινής αδειοδότησης.
Τα συγκεκριμένα προβλήματα έγιναν αντικείμενο διερεύνησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Η έκθεση ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ οριστικοποιήθηκε στις 24-9-2012 (αρ. πρωτ. 1495/24-9-12) και κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Οι επιθεωρητές, οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο και συνέταξαν την έκθεση είναι κατηγορηματικές ως προς την αιτία της ρύπανσης και εκτιμούν ότι «η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. έχει προκαλέσει και εξακολουθεί να προκαλεί τη ρύπανση στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα της περιοχής». Επισημαίνουν  μία σειρά από παράνομες παραλείψεις και σοβαρότατα προβλήματα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, την κατασκευή αλλά και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και περιγράφουν μια εφιαλτική εικόνα ενός καθ’ όλα προβληματικού έργου, η οποία επιβεβαιώνει τις αιτιάσεις ότι η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού αποφασίστηκε εσπευσμένα και εκβιαστικά.
Η έκθεση καλεί σε έγγραφη απολογία τον ανάδοχο, την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και τον Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και επισημαίνει ότι όλες οι παρατηρήσεις της πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την οριστική παραλαβή του έργου  
 Με βάση τα παραπάνω επερωτάται και ελέγχεται η Περιφερειακή Αρχή και ο κ. Περιφερειάρχης για τις κατωτέρω ενέργειες και παραλείψεις :
1. Για ποιό λόγο η Περιφερειακή Αρχή δεν έδωσε στη δημοσιότητα αλλά και στις Περιφερειακές Παρατάξεις και τους Συμβούλους την παραπάνω έκθεση ; Γιατί δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της μόνο το Πρακτικό της Επιτροπής, που συνέστησε η ίδια ; Θεωρεί ανακοινώσιμα μόνο όσα πορίσματα συμφωνούν με τις απόψεις της ;
2.   Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα ή σκοπεύει να προβεί η Περιφερειακή Αρχή σε συμμόρφωση με το περιεχόμενο της έκθεσης ;
3.    Σκοπεύει ο κ. Περιφερειάρχης να ανακαλέσει την άδεια προσωρινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, τουλάχιστον μέχρι την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, τα οποία η έκθεση εντοπίζει ;
4.  Παράλληλα η παράταξή μας υποβάλλει αίτημα κατάθεσης εγγράφου (της συγκεκριμένης έκθεσης) με στόχο την αναλυτική ενημέρωση των Περιφερειακών Συμβούλων.           

                                       Γιάννενα, 15-10-2012
  
                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                                           Περιφερειακός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου