Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Το φράγμα στον Καλαμά και η 14η Μαρτίου

Η 14η Μαρτίου είναι η παγκόσμια μέρα των αγώνων για την προστασία των ποταμών από τα φράγματα, τις εκτροπές και την εμπορευματοποίηση. Στην Ήπειρο, εκτός από τα ανοιχτά μέτωπα του Αράχθου και του Αώου, η επέτειος αυτή γίνεται επίκαιρη και λόγω της χθεσινής συζήτησης, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, του υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «Αβαρίτσα» του ποταμού Καλαμά. Σε αντίθεση με τη στάση της πλειοψηφίας, η παράταξή μας καταψήφισε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για τους εξής λόγους :

- Δεν θεωρούμε ότι όλα τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα πρέπει να γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, χωρίς δηλαδή την εξέταση των συγκεκριμένων κάθε φορά προϋποθέσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περισσότεροι λόγοι, για τους οποίους το 2003 η κρατική Περιφέρεια είχε απορρίψει το ίδιο έργο και η τότε ενδιαφερόμενη εταιρία παραιτήθηκε από τα δικαστικά μέσα, που είχε ασκήσει

- Το βασικό πρόβλημα είναι η κατασκευή φράγματος και ο σχηματισμός τεχνητής λίμνης 223 στρεμμάτων, η διακοπή δηλαδή της φυσικής ροής του ποταμού. Ακόμη και με την ύπαρξη θυροφραγμάτων, οι συνέπειες στο οικοσύστημα είναι μη αναστρέψιμες και ορισμένες μάλιστα επισημαίνονται από το τμήμα αλιείας της ΠΕ Θεσπρωτίας

- Από τη ΜΠΕ απουσιάζει η αθροιστική αποτίμηση των ήδη υπαρχόντων και των σχεδιαζόμενων Υ/Η έργων στον Καλαμά καθώς και άλλα κρίσιμα δεδομένα ενώ δεν στερείται σημασίας η τοποθέτηση του έργου στην περιφερειακή ζώνη του εθνικού πάρκου στενών Καλαμά

- Τέλος, ακόμη και αυτή η περιορισμένη ενημέρωση ανέδειξε την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, η οποία απαιτεί διαφορετική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της περιοχής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περιφερειακός Σύμβουλος
14-3-2013Στάση της παράταξης στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (5-3-2013)

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) για την υλοποίηση του υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΠ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Υπερψήφιση

2. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης, (Ινστιτούτο Γεωλογικών & μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών, ΙΓΜΕ) για το έργο: «Εκπόνηση τεχνικογεωλογικών μελετών πληγέντων οικισμών από κατολισθήσεις περιόδου 2010 σε περιοχές του Ν. Ιωαννίνων » προϋπολογισμού 40.590,00 € ( με ΦΠΑ) ως προς τα άρθρα 3 και 4 αυτής.

Υπερψήφιση

3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της με αριθ. πρωτ. 10641/556/12-12-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ Α.Π. οικ. 67850/24-02-1997 για το έργο : Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και καθαρισμού του Δήμου Φιλιππιάδας που βρίσκεται στη θέση «Βασιλάδι» του Νομού Πρεβέζης, ως προς την εξυπηρέτηση επιπλέον οικισμών (Χαλκιάδες, Καλαμιά και Ρόκκα της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Άρτας), την επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ (με κατασκευή ανεξάρτητης μονάδας επεξεργασίας για τους ανωτέρω οικισμούς),λόγω προσθήκης μονάδας ηλιακής ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος .

Υπερψήφιση της προτεινόμενης από τη ΜΠΕ 3ης λύσης4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0.99 MW στη θέση «Βάλτος», Δ.Δ. Βίγλας, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: « Αποστολίδης Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Υπερψήφιση με επιφύλαξη λόγω παραλείψεων στη ΜΠΕ, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου στη θέση λατομείο Εγνατίας, Δήμου Δωδώνης , Ν. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου- Δ/νση Τεχνικών έργων.Αποχή από την ψηφοφορία, διότι το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι μείζον για την Ήπειρο και τους πολίτες της και η συζήτηση όλων των συναφών θεμάτων πρέπει να γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επί της ουσίας η παράταξη διαφωνεί με τον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής, ο οποίος, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, συγκεντρώνει δύο επικίνδυνα χαρακτηριστικά, συνδεόμενα μάλιστα μεταξύ τους 1) Παράδοση της διαχείρισης στο ιδιωτικό κεφάλαιο με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ και 2) συγκέντρωση και επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων και ουσιαστική εγκατάλειψη της διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή. Οι επιλογές αυτές οδηγούν και σε εμπορευματοποίηση και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και σε φαραωνικές εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας και αναερόβιας χώνευσης, όπως είναι και οι σημερινές επίδικες. Η παράταξη σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Έκθεσή του για το 2012, διαπιστώνει ότι η επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων δεν αποδίδει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και κάνει συστάσεις να περικοπεί η χρηματοδότηση των σχετικών σχεδίων. Είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος ο φερόμενος ως 20ετής σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου να μείνει και χωρίς χρηματοδότηση.

Η άποψη του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής και στηρίζεται στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ήδη λόγω κρίσης υπάρχει μείωση 18 %), στον δημόσιο χαρακτήρα και τον κοινωνικό έλεγχο της διαχείρισης και στις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, την αποκέντρωση δηλ. των δράσεων, που αναγνωρίζει ρόλο και λόγο στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δεν συνεπάγεται πρόσθετα οικονομικά βάρη για τους πολίτες.6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)που αφορά στη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών του είδους Chlorella sp., ως εναλλακτικό καύσιμο στη θέση «Τσουμπάρια» περιοχή Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , της Περιφέρειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Παραγωγής Άλγης Άρτας»

Καταψήφιση, διότι, όπως τεκμηριώνει στην αρνητική της εισήγηση η αρμόδια Υπηρεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Άρτας, υφίστανται πολλές, μεταξύ των οποίων και σοβαρές, ελλείψεις στη ΜΠΕ (ενδεικτικά απουσία υδρολογικών δεδομένων, μέτρων κατά της διαφυγής βιολογικού υλικού στο έδαφος και τα νερά κλπ.). Η παράταξη καταδικάζει την επέμβαση της κ. Αντιπεριφερειάρχη στη λειτουργία των υπηρεσιών και την εντολή στην εδρεύουσα στα Ιωάννινα Διεύθυνση Περιβάλλοντος να συντάξει νέα γνωμοδότηση, η οποία ανατρέπει την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και είναι θετική υπέρ της ΜΠΕ.

 
7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση «Σπαδρέ» της Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δ. Ηγουμενίτσας καθώς και τη βελτίωση της οδού πρόσβασης ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου.

Αποχή από την ψηφοφορία (με το ίδιο σκεπτικό με το θέμα Η.Δ. αρ. 5)


Γιάννενα, 6-3-2013
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ένδεια του κ. Δένδια και η ευθύνη του κ. Καχριμάνη


Η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Δένδια στην Ηγουμενίτσα υπήρξε αποκαλυπτική για την ένδεια της πολιτικής του : ένδεια επιχειρηματολογίας, ένδεια ανθρωπιάς, ένδεια δημοκρατίας. Ο κ. Υπουργός, αντί να απαντήσει στα αυτονόητα προβλήματα ευθύνης του, όπως οι απερίγραπτες συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια του λιμανιού, οι οποίες έχουν κριθεί νόμιμος λόγος απόδρασης ακόμη και από δικαστικές αποφάσεις, επιδόθηκε σε φτηνή δημαγωγία και σε επιθέσεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν θέλει να διώξει τους Έλληνες και να φέρει στη θέση τους μετανάστες.
Σχετικά με την επίσημη εξαγγελία του κ. Δένδια για τη δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά, ας παραμερίσουμε προς στιγμή τον υποτιμητικό τρόπο, με τον οποίο επιλέγει να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Πωγωνίου (σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στην Ηγουμενίτσα !), και μάλιστα ψευδόμενος ότι δήθεν δεν έχουν εκδηλωθεί τοπικές αντιδράσεις. Ας εστιάσουμε στον χαρακτήρα του κέντρου, που, αν και ο κ. Υπουργός έσπευσε να χαρακτηρίσει «προαναχωρησιακό», σύντομης δηλαδή παραμονής, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι συνδέεται άμεσα με τον στόχο της καθιέρωσης Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) στο Πωγώνι. Είναι ρητή η διάταξη του νόμου (ν. 3907/2011, άρθρο 37 παρ. 5), που καθιερώνει την απασχόληση μεταναστών υπό απέλαση ως μισθωτών σε συγκεκριμένες περιοχές, οριζόμενες με Προεδρικό Διάταγμα, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αξιοπρεπής διαβίωσή τους με βάση τους διατιθέμενους από τα ευρωπαϊκά κονδύλια πόρους.
Οι κάτοικοι του Πωγωνίου και όλης της Ηπείρου πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η πολιτική των στρατοπέδων κράτησης και του δουλεμπορίου σε βάρος των μεταναστών, που προωθεί η κυβέρνηση Σαμαρά, δεν έχει την παραμικρή σχέση ούτε με απασχόληση ούτε με ανάπτυξη και σε τελική ανάλυση στρέφεται εναντίον και των ίδιων.
Εάν όμως η πολιτική και το ύφος του κ. Δένδια έχουν λίγο - πολύ αναδειχθεί, αντίθετα η ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής της Ηπείρου παραμένει στο ημίφως. Είναι ανησυχητικό ότι ο κ. Υπουργός ευχαρίστησε δημόσια τον κ. Περιφερειάρχη για τη στήριξη της πολιτικής του ενώ ο τελευταίος έχει επιδείξει την ίδια προθυμία και υπέρ της ΕΟΖ Πωγωνίου. Η παράταξή μας καλεί τον κ. Καχριμάνη να αναλάβει τις ευθύνες του και να μη συνδέσει το όνομά του με μία εξέλιξη αρνητική και επικίνδυνη και για την Ήπειρο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περιφερειακός Σύμβουλος
5-3-2013