Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Στάση του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (19-12-2013)

Η στάση της παράταξης στα θέματα της συνεδρίασης της Επιτροπής ήταν η εξής :

1.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας και έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση της άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε δημόσιες δασικές εκτάσεις μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου, Μικρής και Μεγάλης Γότιστας του Δήμου Μετσόβου και Συρράκου και Καλαρυτών, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 540.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
2.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.)  για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση βιντεοκαμερών και συντήρηση αυτών στους Ζωσιμάδες», προϋπολογισμού 7.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Αρνητική ψήφος, διότι η εγκατάσταση καμερών για την παρακολούθηση των φιλάθλων είναι υποχρέωση της επαγγελματικής ποδοσφαιρικής εταιρίας ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα και σε καμμιά περίπτωση της Περιφέρειας Ηπείρου
3.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.)  για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση γηπέδου Πανηπειρωτικού – Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα», προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος με επιφύλαξη
4.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση χώρου πολλαπλών χρήσεων Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ηπείρου - Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 24.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
5.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση στέγης αίθουσας αθλοπαιδιών- Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 24.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
6.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας  και του Κέντρου Κοινωνικής Μερίμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού ( Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για κατασκευή στεγάστρου εγκαταστάσεων της Π.Ε. Αρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τον αναπληρωτή τους από την Περιφέρεια Ηπείρου- Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
7.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Μετσόβου  και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.)  που αφορά το έργο: «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική και Υδρογεωλογική μελέτη κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Δ.Κ. Μετσόβου Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 300.000,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους  με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
8.      Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή προβλήτα φόρτωσης αδρανών υλικών στον όρμο Πλαταριάς, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  εταιρεία: «Ο.Λ.ΗΓ.  Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
Θετική ψήφος στην πρόταση για επιστροφή της Μ.Π.Ε., όπως την διατύπωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής
9.      Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Νέα πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 80 στρεμμάτων (2 πάρκα εκτροφής) και τελικής ετήσιας δυναμικότητας 2.500 τόνων, που προκύπτει από τη μετεγκατάσταση και συγχώνευση τεσσάρων (4) υφιστάμενων μονάδων στην ίδια ευρύτερη περιοχή, στη θέση όρμου Παναγιά Λωρίδας Σαγιάδας του Δ¨ημου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η  εταιρεία: «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
Αρνητική ψήφος, διότι η εισήγηση της Υπηρεσίας επισημαίνει μια σειρά από παραλείψεις (απουσία χερσαίας έκτασης, απουσία μετρήσεων και όλων των αδειών κλπ.). Εξάλλου η παράταξη διαφωνεί με το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τις Ιχθυοκαλλιέργειες, που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών συμφερόντων και με την προβλεπόμενη υπερ-συσσώρευση δραστηριοτήτων στη Λωρίδα της Σαγιάδας.
10.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24 MW , στη θέση «Βρίζα» Δήμου Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας και Δήμου Δωδώνης Π. Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΙΖΑ Ε.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
Αρνητική ψήφος, διότι α) απουσιάζει η συνολική εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου μαζί με τα άλλα τρία, που είναι υπό αδειοδότηση στην ίδια περιοχή και θα σχετίζονται και ως προς τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο β) στην ουσία πρόκειται για ένα σύστημα 4 αιολικών πάρκων (4 χ 24 = 96 MW), 32 ανεμογεννητριών και εκατοντάδων κατειλημμένων στρεμμάτων, δηλ. για ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας. Η παράταξη υποστηρίζει την διείσδυση των ΑΠΕ μικρής κλίμακας, που μπορούν να προωθηθούν από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες ή τουλάχιστον σε συμφωνία με αυτές και να έχουν ιδιαίτερο ρόλο ως μέρος της λύσης για το περιβάλλον, το κλίμα και την οικονομία, όχι όμως των βιομηχανικών ΑΠΕ, που αποτελούν πεδίο κερδοσκοπίας γ) απουσιάζει η σύνταξη ορνιθολογικής μελέτης, πολύ περισσότερο που η περιοχή γειτνιάζει με προστατευόμενες περιοχές με ιδιαίτερη σημασία (ειδική ζώνη διατήρησης ορνιθοπανίδας ορέων Παραμυθιάς και δίκτυο natura) δ) καταλαμβάνει δημόσια δασική έκταση ε) η αρμόδια Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα εισηγείται αρνητικά
11.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση υφιστάμενου τουριστικού συγκροτήματος ξενοδοχείου κλασικού τύπου 3 * (τριών αστέρων), συνολικής δυναμικότητας 298 κλινών (228 κλίνες υφιστάμενες και 70 κλίνες επέκταση) καθώς και αλλαγή επωνυμίας από «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEILSON HELLAS A.E.» σε «ΣΥΒΟΤΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΣΥΒΟΤΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
Αποχή από την ψηφοφορία, διότι απουσίαζε από τη συζήτηση του θέματος.

Επίσης θετική ψήφος στα 2 θέματα εκτός Η.Δ. (ρολόϊ Ενετικού κάστρου και ΠΙΚΠΑ Πρέβεζας)

                                                                                      Γιάννενα, 20-12-2013

                                                                                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                                                                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Δήλωση του Περιφερειακού Συμβούλου Γ. Παπαδημητρίου για την αποχώρηση από το Περ. Συμβούλιο Ηπείρου (& εισήγηση της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» επί της ουσίας)Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο», όπως και όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αποχώρησε από τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την άρνηση του Περιφερειάρχη να συζητηθεί το μέτρο της άρσης της κυριακάτικης αργίας των καταστημάτων, με το οποίο επιδεινώνονται οι συνθήκες εργασίας χιλιάδων εργαζόμενων και μικροεπιχειρηματιών στην Ήπειρο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρόκειται για το νέο, σοβαρότερο αυτή τη φορά, ολίσθημα στον αυταρχικό κατήφορο του κ. Καχριμάνη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίστηκε ότι «αφού ο νόμος έχει ψηφιστεί, εμείς δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο». Δηλαδή, κατά την άποψή του, το Συμβούλιο δεν μπορεί να κρίνει την κυβερνητική πολιτική και το νόμο, δεν δικαιούται να διαμορφώνει άποψη μετά από διαλογική συζήτηση, δεν έχει την αρμοδιότητα να παίρνει πολιτικές πρωτοβουλίες για την ανατροπή του. Ο ρόλος του πρέπει να είναι εντελώς διακοσμητικός και ανούσιος.
Ο Περιφερειάρχης της Ηπείρου διεκδικεί επάξια το ρόλο του πιο υπάκουου κολαούζου της δικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά, ξεπερνώντας τους συναδέλφους του, οι οποίοι ασφαλώς και δέχθηκαν να συζητήσουν το θέμα στα Περιφερειακά τους Συμβούλια. Ενδεικτικά, ο ν. 4177/2013 ψηφίστηκε στη Βουλή στις 24 Ιουλίου, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 8 Αυγούστου αλλά αυτό δεν εμπόδισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να συζητήσει το θέμα στις 10 Σεπτεμβρίου.   
Οι αυταρχικές μεθοδεύσεις του κ. Καχριμάνη, ο οποίος αιφνιδίασε ακόμη και τα μέλη της παράταξής του (στην αρχική ψηφοφορία ελάχιστοι σύμβουλοί του υπερψήφισαν την πρόταση και χρειάστηκε νέα, αντιδημοκρατική, καταμέτρηση προκειμένου να ευθυγραμμιστούν … ), αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά το δημοκρατικό έλλειμμα στην Περιφέρεια της Ηπείρου και την αναγκαιότητα ανατροπής της σημερινής κατάστασης.

Γιάννενα, 30-10-2013
Γιάννης Παπαδημητρίου
 Περιφερειακός Σύμβουλος

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

«Ανάγκη να αλλάξει σελίδα η Ήπειρος»


Συνεδρίασε  το απόγευμα της 24ης/7 στην Παραμυθιά η Πανηπειρωτική Γραμματεία της περιφερειακής παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο». Στη συνεδρίαση πήραν μέρος τα μέλη των Γραμματειών των 4 περιφερειακών ενοτήτων της Ηπείρου και ο εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης Γιάννης Παπαδημητρίου.
 Η Γραμματεία επισημαίνει την κατάρρευση της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από την πολιτική των μνημονίων, τον αντιδραστικό και  συγκεντρωτικό χαρακτήρα του «Καλλικράτη» και τονίζει την ανάγκη της ανατροπής αυτού του θεσμικού πλαισίου και της αντικατάστασής του από ένα νέο Καταστατικό Χάρτη της Αυτοδιοίκησης, που μπορεί να προωθήσει μια κυβέρνηση της Αριστεράς. Με την έννοια αυτή η παράταξη υποστηρίζει το αίτημα για προσφυγή στην ετυμηγορία του ελληνικού λαού ως αφετηρία εξελίξεων και για τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτό δεν αναιρεί φυσικά την ανάγκη της προετοιμασίας των δυνάμεων της παράταξης για όλα τα ενδεχόμενα σενάρια πολιτικών εξελίξεων. Η Γραμματεία επισημαίνει την ολοκληρωτική αποτυχία της σημερινής Περιφερειακής Αρχής του κ. Καχριμάνη και επειδή δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από την πολιτική πτώχευσης του ελληνικού λαού και επειδή στηρίζει ενεργητικά την εκποίηση του δημόσιου πλούτου, των συλλογικών αγαθών και του περιβάλλοντος και επειδή διοικεί την Περιφέρεια με δεσποτικό, πελατειακό και αδιαφανή τρόπο και με πλήρη υποτίμηση των συλλογικών της οργάνων και διαδικασιών.
Η Γραμματεία τονίζει ότι είναι ανάγκη η Ήπειρος να αλλάξει σελίδα. Βασική επιδίωξη της παράταξης είναι η συγκρότηση μιάς προοδευτικής - αντιμνημονιακής, αντικαθεστωτικής και αντιδεξιάς - πλειοψηφίας με στόχους την ενεργοποίηση των πολιτών, την κατάληψη της περιφερειακής εξουσίας, την ανακοπή κατ’ αρχήν της καταστροφικής πορείας και το άνοιγμα του δρόμου για ένα εναλλακτικό πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας της Ηπείρου, που θα υπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολλών, θα προστατεύει τα συλλογικά αγαθά και το περιβάλλον και θα στηρίζεται στη λαϊκή συμμετοχή και το δημόσιο έλεγχο. Υλοποιώντας την επιδίωξη αυτή, οι τοπικές Γραμματείες της παράταξης θα αναλάβουν την πρωτοβουλία διερευνητικών επαφών με πρόσωπα και συλλογικότητες με βάση τα κριτήρια της πολιτικής συμφωνίας αλλά και της προσωπικής και συλλογικής αξιοπιστίας.
Η Γραμματεία αξιολογεί ως θετική - και μαχητική και τεκμηριωμένη - την παρουσία της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτιμάει τη βελτίωση της αποκεντρωμένης λειτουργίας της σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (νομών), την οποία θεωρεί ως κατάκτηση δημοκρατικής λειτουργίας σε σύγκριση με άλλα περιφερειακά σχήματα, και συμφωνεί στην ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας ενός εναλλακτικού προγραμματικού λόγου σε κρίσιμους τομείς για το μέλλον της Ηπείρου και των πολιτών της. Για το σκοπό αυτό η παράταξη θα διοργανώσει ειδικές ημερίδες στις 4 πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Παράλληλα το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» θα αξιοποιήσει τη θερινή περίοδο για να διευρύνει τις επαφές του με τους Ηπειρώτες πολίτες της υπαίθρου.
Τέλος η Γραμματεία του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» εκφράζει για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη και την ενεργητική συμμετοχή της παράταξης στους αγώνες των απολυμένων ή προς απόλυση σε όλη την κλίμακα του δημόσιου τομέα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία, υγεία κλπ.), των απλήρωτων και απολυμένων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα και των ανέργων αλλά και των κτηνοτρόφων της Ηπείρου ενάντια στις μεθοδεύσεις των ιδιοκτητών της «Δωδώνης», καλώντας σε μαχητική παρουσία στο αυριανό συλαλητήριο.
                                                                                               
                                                            


Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Περιφ. Συνέλευση Θεσπρωτίας του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»

Με τη συνέλευση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας το ερχόμενο Σάββατo ολοκληρώνει την οργανωτική και πολιτική της συγκρότηση η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο». Αντικείμενο της συνέλευσης, στην οποία θα πάρει μέρος ο εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης Γιάννης Παπαδημητρίου, θα είναι ο απολογισμός της παρουσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου, η συζήτηση για τα πολιτικά μέτωπα της περιόδου με έμφαση στη Θεσπρωτία και τέλος η εκλογή Περιφερειακής Γραμματείας και η αποκεντρωμένη λειτουργία της παράταξης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατo 25 Μαϊου και ώρα 19.00 στην Ηγουμενίτσα, στην αίθουσα «Πάνθεον».      
                                  

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Το φράγμα στον Καλαμά και η 14η Μαρτίου

Η 14η Μαρτίου είναι η παγκόσμια μέρα των αγώνων για την προστασία των ποταμών από τα φράγματα, τις εκτροπές και την εμπορευματοποίηση. Στην Ήπειρο, εκτός από τα ανοιχτά μέτωπα του Αράχθου και του Αώου, η επέτειος αυτή γίνεται επίκαιρη και λόγω της χθεσινής συζήτησης, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, του υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «Αβαρίτσα» του ποταμού Καλαμά. Σε αντίθεση με τη στάση της πλειοψηφίας, η παράταξή μας καταψήφισε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για τους εξής λόγους :

- Δεν θεωρούμε ότι όλα τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα πρέπει να γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, χωρίς δηλαδή την εξέταση των συγκεκριμένων κάθε φορά προϋποθέσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περισσότεροι λόγοι, για τους οποίους το 2003 η κρατική Περιφέρεια είχε απορρίψει το ίδιο έργο και η τότε ενδιαφερόμενη εταιρία παραιτήθηκε από τα δικαστικά μέσα, που είχε ασκήσει

- Το βασικό πρόβλημα είναι η κατασκευή φράγματος και ο σχηματισμός τεχνητής λίμνης 223 στρεμμάτων, η διακοπή δηλαδή της φυσικής ροής του ποταμού. Ακόμη και με την ύπαρξη θυροφραγμάτων, οι συνέπειες στο οικοσύστημα είναι μη αναστρέψιμες και ορισμένες μάλιστα επισημαίνονται από το τμήμα αλιείας της ΠΕ Θεσπρωτίας

- Από τη ΜΠΕ απουσιάζει η αθροιστική αποτίμηση των ήδη υπαρχόντων και των σχεδιαζόμενων Υ/Η έργων στον Καλαμά καθώς και άλλα κρίσιμα δεδομένα ενώ δεν στερείται σημασίας η τοποθέτηση του έργου στην περιφερειακή ζώνη του εθνικού πάρκου στενών Καλαμά

- Τέλος, ακόμη και αυτή η περιορισμένη ενημέρωση ανέδειξε την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, η οποία απαιτεί διαφορετική διαχείριση του υδάτινου πλούτου της περιοχής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περιφερειακός Σύμβουλος
14-3-2013Στάση της παράταξης στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (5-3-2013)

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) για την υλοποίηση του υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΠ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, και ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Υπερψήφιση

2. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης, (Ινστιτούτο Γεωλογικών & μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών, ΙΓΜΕ) για το έργο: «Εκπόνηση τεχνικογεωλογικών μελετών πληγέντων οικισμών από κατολισθήσεις περιόδου 2010 σε περιοχές του Ν. Ιωαννίνων » προϋπολογισμού 40.590,00 € ( με ΦΠΑ) ως προς τα άρθρα 3 και 4 αυτής.

Υπερψήφιση

3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της με αριθ. πρωτ. 10641/556/12-12-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ Α.Π. οικ. 67850/24-02-1997 για το έργο : Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και καθαρισμού του Δήμου Φιλιππιάδας που βρίσκεται στη θέση «Βασιλάδι» του Νομού Πρεβέζης, ως προς την εξυπηρέτηση επιπλέον οικισμών (Χαλκιάδες, Καλαμιά και Ρόκκα της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Άρτας), την επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ (με κατασκευή ανεξάρτητης μονάδας επεξεργασίας για τους ανωτέρω οικισμούς),λόγω προσθήκης μονάδας ηλιακής ξήρανσης της παραγόμενης ιλύος .

Υπερψήφιση της προτεινόμενης από τη ΜΠΕ 3ης λύσης4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0.99 MW στη θέση «Βάλτος», Δ.Δ. Βίγλας, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: « Αποστολίδης Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Υπερψήφιση με επιφύλαξη λόγω παραλείψεων στη ΜΠΕ, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου στη θέση λατομείο Εγνατίας, Δήμου Δωδώνης , Ν. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου- Δ/νση Τεχνικών έργων.Αποχή από την ψηφοφορία, διότι το ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι μείζον για την Ήπειρο και τους πολίτες της και η συζήτηση όλων των συναφών θεμάτων πρέπει να γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επί της ουσίας η παράταξη διαφωνεί με τον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής, ο οποίος, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, συγκεντρώνει δύο επικίνδυνα χαρακτηριστικά, συνδεόμενα μάλιστα μεταξύ τους 1) Παράδοση της διαχείρισης στο ιδιωτικό κεφάλαιο με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ και 2) συγκέντρωση και επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων και ουσιαστική εγκατάλειψη της διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή. Οι επιλογές αυτές οδηγούν και σε εμπορευματοποίηση και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και σε φαραωνικές εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργασίας και αναερόβιας χώνευσης, όπως είναι και οι σημερινές επίδικες. Η παράταξη σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Έκθεσή του για το 2012, διαπιστώνει ότι η επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων δεν αποδίδει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και κάνει συστάσεις να περικοπεί η χρηματοδότηση των σχετικών σχεδίων. Είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος ο φερόμενος ως 20ετής σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου να μείνει και χωρίς χρηματοδότηση.

Η άποψη του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής και στηρίζεται στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ήδη λόγω κρίσης υπάρχει μείωση 18 %), στον δημόσιο χαρακτήρα και τον κοινωνικό έλεγχο της διαχείρισης και στις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, την αποκέντρωση δηλ. των δράσεων, που αναγνωρίζει ρόλο και λόγο στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δεν συνεπάγεται πρόσθετα οικονομικά βάρη για τους πολίτες.6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)που αφορά στη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών του είδους Chlorella sp., ως εναλλακτικό καύσιμο στη θέση «Τσουμπάρια» περιοχή Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , της Περιφέρειας Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Παραγωγής Άλγης Άρτας»

Καταψήφιση, διότι, όπως τεκμηριώνει στην αρνητική της εισήγηση η αρμόδια Υπηρεσία, το Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Άρτας, υφίστανται πολλές, μεταξύ των οποίων και σοβαρές, ελλείψεις στη ΜΠΕ (ενδεικτικά απουσία υδρολογικών δεδομένων, μέτρων κατά της διαφυγής βιολογικού υλικού στο έδαφος και τα νερά κλπ.). Η παράταξη καταδικάζει την επέμβαση της κ. Αντιπεριφερειάρχη στη λειτουργία των υπηρεσιών και την εντολή στην εδρεύουσα στα Ιωάννινα Διεύθυνση Περιβάλλοντος να συντάξει νέα γνωμοδότηση, η οποία ανατρέπει την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και είναι θετική υπέρ της ΜΠΕ.

 
7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση «Σπαδρέ» της Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δ. Ηγουμενίτσας καθώς και τη βελτίωση της οδού πρόσβασης ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου.

Αποχή από την ψηφοφορία (με το ίδιο σκεπτικό με το θέμα Η.Δ. αρ. 5)


Γιάννενα, 6-3-2013
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ένδεια του κ. Δένδια και η ευθύνη του κ. Καχριμάνη


Η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Δένδια στην Ηγουμενίτσα υπήρξε αποκαλυπτική για την ένδεια της πολιτικής του : ένδεια επιχειρηματολογίας, ένδεια ανθρωπιάς, ένδεια δημοκρατίας. Ο κ. Υπουργός, αντί να απαντήσει στα αυτονόητα προβλήματα ευθύνης του, όπως οι απερίγραπτες συνθήκες κράτησης στα κρατητήρια του λιμανιού, οι οποίες έχουν κριθεί νόμιμος λόγος απόδρασης ακόμη και από δικαστικές αποφάσεις, επιδόθηκε σε φτηνή δημαγωγία και σε επιθέσεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν θέλει να διώξει τους Έλληνες και να φέρει στη θέση τους μετανάστες.
Σχετικά με την επίσημη εξαγγελία του κ. Δένδια για τη δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά, ας παραμερίσουμε προς στιγμή τον υποτιμητικό τρόπο, με τον οποίο επιλέγει να πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Πωγωνίου (σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στην Ηγουμενίτσα !), και μάλιστα ψευδόμενος ότι δήθεν δεν έχουν εκδηλωθεί τοπικές αντιδράσεις. Ας εστιάσουμε στον χαρακτήρα του κέντρου, που, αν και ο κ. Υπουργός έσπευσε να χαρακτηρίσει «προαναχωρησιακό», σύντομης δηλαδή παραμονής, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι συνδέεται άμεσα με τον στόχο της καθιέρωσης Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) στο Πωγώνι. Είναι ρητή η διάταξη του νόμου (ν. 3907/2011, άρθρο 37 παρ. 5), που καθιερώνει την απασχόληση μεταναστών υπό απέλαση ως μισθωτών σε συγκεκριμένες περιοχές, οριζόμενες με Προεδρικό Διάταγμα, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αξιοπρεπής διαβίωσή τους με βάση τους διατιθέμενους από τα ευρωπαϊκά κονδύλια πόρους.
Οι κάτοικοι του Πωγωνίου και όλης της Ηπείρου πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η πολιτική των στρατοπέδων κράτησης και του δουλεμπορίου σε βάρος των μεταναστών, που προωθεί η κυβέρνηση Σαμαρά, δεν έχει την παραμικρή σχέση ούτε με απασχόληση ούτε με ανάπτυξη και σε τελική ανάλυση στρέφεται εναντίον και των ίδιων.
Εάν όμως η πολιτική και το ύφος του κ. Δένδια έχουν λίγο - πολύ αναδειχθεί, αντίθετα η ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής της Ηπείρου παραμένει στο ημίφως. Είναι ανησυχητικό ότι ο κ. Υπουργός ευχαρίστησε δημόσια τον κ. Περιφερειάρχη για τη στήριξη της πολιτικής του ενώ ο τελευταίος έχει επιδείξει την ίδια προθυμία και υπέρ της ΕΟΖ Πωγωνίου. Η παράταξή μας καλεί τον κ. Καχριμάνη να αναλάβει τις ευθύνες του και να μη συνδέσει το όνομά του με μία εξέλιξη αρνητική και επικίνδυνη και για την Ήπειρο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Περιφερειακός Σύμβουλος
5-3-2013

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Περιφερειακές Συνελεύσεις του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» & Σχόλιο για τις Αυτοδιοικητικές εκλογέςΜια σειρά συνελεύσεων στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου έχει προγραμματίσει η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο». Αντικείμενο των συνελεύσεων, στις οποίες θα πάρει μέρος ο εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Παπαδημητρίου, θα είναι ο απολογισμός της δίχρονης παρουσίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου, η συζήτηση για τα πολιτικά μέτωπα της περιόδου και την αποκεντρωμένη λειτουργία της παράταξης και τέλος η εκλογή των νέων Περιφερειακών Γραμματειών της. Οι δύο πρώτες συνελεύσεις θα γίνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στην Άρτα (Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ ώρα 6 το απόγευμα) και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στην Πρέβεζα (Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας ώρα 10.30 το πρωί).     
Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στα σενάρια για πιθανή μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών κατά 1 ½ χρόνο με απόφαση της Βουλής και υπενθυμίζει ότι είναι πάγια αρχή από τη μεταπολίτευση η διεξαγωγή των εκλογών σε σταθερή ημερομηνία. Ο φόβος της κυβερνητικής πλειοψηφίας μπροστά στην εκλογική αποδοκιμασία από τον ελληνικό λαό την οδηγεί και στο πεδίο της Αυτοδιοίκησης στην κυοφορία θεσμικών πραξικοπημάτων. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο !