Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Στάση του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (19-12-2013)

Η στάση της παράταξης στα θέματα της συνεδρίασης της Επιτροπής ήταν η εξής :

1.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας και έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση της άσκησης κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων σε δημόσιες δασικές εκτάσεις μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου, Μικρής και Μεγάλης Γότιστας του Δήμου Μετσόβου και Συρράκου και Καλαρυτών, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 540.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
2.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.)  για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση βιντεοκαμερών και συντήρηση αυτών στους Ζωσιμάδες», προϋπολογισμού 7.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Αρνητική ψήφος, διότι η εγκατάσταση καμερών για την παρακολούθηση των φιλάθλων είναι υποχρέωση της επαγγελματικής ποδοσφαιρικής εταιρίας ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα και σε καμμιά περίπτωση της Περιφέρειας Ηπείρου
3.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.)  για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση γηπέδου Πανηπειρωτικού – Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα», προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος με επιφύλαξη
4.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση χώρου πολλαπλών χρήσεων Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ηπείρου - Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 24.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
5.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση στέγης αίθουσας αθλοπαιδιών- Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 24.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
6.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας  και του Κέντρου Κοινωνικής Μερίμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού ( Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια υλικών για κατασκευή στεγάστρου εγκαταστάσεων της Π.Ε. Αρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τον αναπληρωτή τους από την Περιφέρεια Ηπείρου- Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
7.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Μετσόβου  και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.)  που αφορά το έργο: «Τεχνικογεωλογική – Γεωτεχνική και Υδρογεωλογική μελέτη κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Δ.Κ. Μετσόβου Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 300.000,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους  με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
Θετική ψήφος
8.      Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή προβλήτα φόρτωσης αδρανών υλικών στον όρμο Πλαταριάς, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  εταιρεία: «Ο.Λ.ΗΓ.  Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
Θετική ψήφος στην πρόταση για επιστροφή της Μ.Π.Ε., όπως την διατύπωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής
9.      Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Νέα πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 80 στρεμμάτων (2 πάρκα εκτροφής) και τελικής ετήσιας δυναμικότητας 2.500 τόνων, που προκύπτει από τη μετεγκατάσταση και συγχώνευση τεσσάρων (4) υφιστάμενων μονάδων στην ίδια ευρύτερη περιοχή, στη θέση όρμου Παναγιά Λωρίδας Σαγιάδας του Δ¨ημου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η  εταιρεία: «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
Αρνητική ψήφος, διότι η εισήγηση της Υπηρεσίας επισημαίνει μια σειρά από παραλείψεις (απουσία χερσαίας έκτασης, απουσία μετρήσεων και όλων των αδειών κλπ.). Εξάλλου η παράταξη διαφωνεί με το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τις Ιχθυοκαλλιέργειες, που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των επιχειρηματικών συμφερόντων και με την προβλεπόμενη υπερ-συσσώρευση δραστηριοτήτων στη Λωρίδα της Σαγιάδας.
10.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24 MW , στη θέση «Βρίζα» Δήμου Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας και Δήμου Δωδώνης Π. Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΙΖΑ Ε.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
Αρνητική ψήφος, διότι α) απουσιάζει η συνολική εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου μαζί με τα άλλα τρία, που είναι υπό αδειοδότηση στην ίδια περιοχή και θα σχετίζονται και ως προς τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο β) στην ουσία πρόκειται για ένα σύστημα 4 αιολικών πάρκων (4 χ 24 = 96 MW), 32 ανεμογεννητριών και εκατοντάδων κατειλημμένων στρεμμάτων, δηλ. για ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας. Η παράταξη υποστηρίζει την διείσδυση των ΑΠΕ μικρής κλίμακας, που μπορούν να προωθηθούν από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες ή τουλάχιστον σε συμφωνία με αυτές και να έχουν ιδιαίτερο ρόλο ως μέρος της λύσης για το περιβάλλον, το κλίμα και την οικονομία, όχι όμως των βιομηχανικών ΑΠΕ, που αποτελούν πεδίο κερδοσκοπίας γ) απουσιάζει η σύνταξη ορνιθολογικής μελέτης, πολύ περισσότερο που η περιοχή γειτνιάζει με προστατευόμενες περιοχές με ιδιαίτερη σημασία (ειδική ζώνη διατήρησης ορνιθοπανίδας ορέων Παραμυθιάς και δίκτυο natura) δ) καταλαμβάνει δημόσια δασική έκταση ε) η αρμόδια Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα εισηγείται αρνητικά
11.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση υφιστάμενου τουριστικού συγκροτήματος ξενοδοχείου κλασικού τύπου 3 * (τριών αστέρων), συνολικής δυναμικότητας 298 κλινών (228 κλίνες υφιστάμενες και 70 κλίνες επέκταση) καθώς και αλλαγή επωνυμίας από «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEILSON HELLAS A.E.» σε «ΣΥΒΟΤΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΣΥΒΟΤΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
Αποχή από την ψηφοφορία, διότι απουσίαζε από τη συζήτηση του θέματος.

Επίσης θετική ψήφος στα 2 θέματα εκτός Η.Δ. (ρολόϊ Ενετικού κάστρου και ΠΙΚΠΑ Πρέβεζας)

                                                                                      Γιάννενα, 20-12-2013

                                                                                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                                                                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ