Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Στάση της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στα θέματα Η.Δ. της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (21-9-2012)Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής της 21-9-2012 η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» υποστήριξε το αίτημα να συζητηθεί τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα της εκτροπής νερού από τον Αώο ποταμό στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Θεωρούμε ότι η συζήτηση για τέτοιου είδους έργα με σημαντικές οικολογικές, αναπτυξιακές αλλά και διεθνείς επιπτώσεις δεν πρέπει να περιορίζεται στην τυπική/τεχνική διεκπεραίωσή τους μετά από μια υπηρεσιακή πρωτοβουλία αλλά να παίρνει ολοκληρωμένο και ασφαλώς πολιτικό χαρακτήρα.
Η παράταξη υπερψήφισε τις εισηγήσεις για α) συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρόταση για χρηματοδότηση, μέσω του προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013, του σχεδίου δράσης  με τίτλο Cultural Identity of the Mediterranean Territories / CI MED β) συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Πρόταση «GREEN GOVERNMENT SAVING INITIATIVE» γ) έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (τέως ΙΓΜΕ) για το έργο  «Υδρογεωλογικές και τεχνικογεωλογικές αναγνωρίσεις στη Π.Ε. Πρέβεζας» δ) έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την « ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ »  για  την υποστήριξη της διαδικασίας προώθησης των έργων εκβάθυνσης λιμένος Πρέβεζας» ε) Θετική γνωμοδότηση στη ΜΠΕ του έργου Αποχέτευσης- Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς, Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Υπερψήφισε με επιφύλαξη την εισήγηση για παράταση διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάπλαση – αναστήλωση περιβάλλοντος χώρου της Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου.
Στα εκτός Η.Δ. θέματα υπερψήφισε την εισήγηση για συμμετοχή στο έργο συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Επίσης υπερψήφισε με επιφύλαξη τις προγραμματικές συμβάσεις με τις Μητροπόλεις της Ηπείρου για την αποκατάσταση μονών, δεδομένης και της σπουδαιότητας των συγκεκριμένων μνημείων, παρά τις επιφυλάξεις για καταχρηστική ανάληψη παρόμοιων έργων, τα οποία πρέπει να εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού.  
                                                                        
22-9-2012
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου